Liên hệ

PHẦN MỀM THEO DÕI ĐIỆN THOẠI.
Điện thoại: 0898. 643. 824
Địa chỉ: Đang cập nhật

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỆN THOẠI
Địa chỉ: Đang cập nhật...
TƯ VẤN HỖ TRỢ 24/7
  • Thời gian: 08:00 - 18:00
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Điện thoại: 0898643824

Khuyến cáo: Phần mềm dịch vụ giám sát nhỏ được thiết kế để giám sát con cháu hoặc nhân viên của bạn trên điện thoại thông minh bạn sở hữu hoặc có ý thức giám sát. Bạn không được sử dụng phần mềm để theo dõi điện thoại người khác hoặc theo dõi sự riêng tư người khác khi chưa có sự đồng ý của người đó. Bạn phải thông báo cho người dùng điện thoại di động rằng họ đang bị theo dõi bởi Dịch vụ giám sát nhỏ Không thực hiện được một ngày nào đó dẫn đến việc vi phạm luật liên bang và tiểu bang. Nếu bạn cài đặt phần mềm dịch vụ theo dõi thiết bị điện thoại mà bạn không có sự đồng ý của người đối phương, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước pháp Luật. Luật nói chung yêu cầu bạn thông báo cho người dùng đang được theo dõi. Việc vi phạm yêu cầu này có thể dẫn đến hình phạt nặng về hành chính và hình sự đối với người vi phạm. Bạn nên tham vấn với cơ quan tư vấn pháp luật của mình về tính hợp pháp của việc sử dụng Phần mềm được Cấp phép theo cách bạn định sử dụng trước khi tải xuống, cài đặt và sử dụng Phần mềm được Cấp phép. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm xác định rằng bạn có quyền giám sát thiết bị mà Phần mềm được Cấp phép để cài đặt. Chúng Tôi không chịu trách nhiệm nếu Người dùng không thông báo cho bên bị giám sát, chúng tôi cũng không thể cung cấp tư vấn pháp lý về việc sử dụng Phần mềm.